پدر اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه

پدر: اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است است / سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه در تصویر العمل به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ در اطلاعیه ای تاکید کرد که گزارش مذکور به علت یکجانبه بودن، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء‌استفاده

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است است / سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه: گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء استفاده رسانه های خارجی شده است است

عبارات مهم : ایران

سازمان برنامه و بودجه در تصویر العمل به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ در اطلاعیه ای تاکید کرد که گزارش مذکور به علت یکجانبه بودن، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است است.

به گزارش فارس، شرکت برنامه و بودجه کشور در تصویر العمل به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ضمن صدور اطلاعیه ای تاکید کرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است است به علت یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده است و عدم تصریح مبنی بر اینکه بیانات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های خارجی شده است است از این رو شرکت برنامه و بودجه کشور در جهت وظایف نظارتی خود طبق ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه با نشانه بیان واقعیت ها و تنویر افکار عمومی گزارشی در این خصوص را تقدیم ملت بزرگ و فهیم کشور عزیزمان ایران و صاحب نظران محترم می کند.

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است است / سازمان برنامه و بودجه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برنامه و بودجه کشور، در پاسخ تفصیلی شرکت برنامه و بودجه به تفکیک در قالب محورهای ذیل پاسخ های مستند و کارشناسی تبیین و اعلام شده است است:

الف- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در حوزه نفت و گاز

عدم استفاده از اجازه فروش اوراق همکاری ۵۰۰۰ میلیارد تومان جهت سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین یکسان عنوان بند (ج) تبصره (۱):

سازمان برنامه و بودجه در تصویر العمل به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ در اطلاعیه ای تاکید کرد که گزارش مذکور به علت یکجانبه بودن، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء‌استفاده

عدم واریز ۱۱۴۷۹ میلیارد تومان فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه:

عدم واریز ۴۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها به وسیله شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران به خزانه:

بدهی ۷۲۰۲ میلیارد تومان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاهها :

عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی:

جابجایی ۳۷۰ میلیارد تومان از منابع بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جهت مصارف جاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است است / سازمان برنامه و بودجه

ب- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملی

– عدم واریز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی:

سازمان برنامه و بودجه در تصویر العمل به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ در اطلاعیه ای تاکید کرد که گزارش مذکور به علت یکجانبه بودن، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء‌استفاده

– عدم واریز ۱۰۴۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی:

ج- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص هدفمند کردن یارانه ها

گزارش دیوان محاسبات یکجانبه و موجب سوء‌استفاده رسانه‌های خارجی شده است است / سازمان برنامه و بودجه

د- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی

هـ – ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی

۱-عدم توجه به دریافت سرمایه سال ۹۵ در انتهای سال

۲-عدم توجه به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی صندوق

۳-عدم توجه به محل تامین هزینه­های جاری و زیرساخت

۴-عدم توجه به راهکار جایگزین سپرده­گذاری

۵-جمع­بندی مالی

۶-عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات

۷-آمار بخشی از عملکرد بسیار موفق صندوق

و- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال

ز- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی

ح- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای

ط- ایراد ها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تراز عملیاتی و وابستگی بودجه به عواید حاصل از نفت

ی- ایرادها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه ای

ک- ایرادها و اشتباهات گزارش دیوان محاسبات در خصوص انطباق بودجه سال ۱۳۹۵ با اقتصاد مقاومتی

در آخر این جوابیه تاکید شده است اشت : توقع از نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی این است که هرگونه عملکرد بودجه دولت، که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه ای در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص های مؤثر در توسعه کشور از جمله شاخص های مالی همانند کم کردن وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکاء به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه های جاری و یا دیگر شاخص هایی که آثار اقتصادی بودجه را نمایان می سازد، از جمله رشد اقتصادی، کم شدن قیمت تورم و ….. ارزیابی نمایند و در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ باید اذعان نمود که با وجود همه محدودیت ها و باقی بودن آثار تحریم های ظالمانه قدتهای زورگو عوض کردن روند شاخص های اقتصادی و بودجه ای در سال ۱۳۹۵ مثبت و قابل دفاع بوده به طوری که در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همچنان بارشد اقتصادی مستمر و ارتقاء جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی شده است هست.

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | برنامه | بودجه کشور | روابط عمومی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs