پدر اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه

پدر: اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نگذاریم احمدی‌نژادی دیگر تکرار شود

اصلاح‌طلبان باید عالی ترین فرد خود چه از داخل شورا و چه از خارج شورا را جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش کنند. 

نگذاریم احمدی‌نژادی دیگر تکرار شود

نگذاریم احمدی نژادی دیگر تکرار شود

عبارات مهم : ایران

اصلاح طلبان باید عالی ترین فرد خود چه از داخل شورا و چه از خارج شورا را جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش کنند.

شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران کیست؟ این سوالی است که این روزها ذهن بخشی از جامعه به خاص اصلاح طلبان را درگیر خود کرده هست. بعد از 12 سال قرار است یک اصلاح طلب بر کرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در خیابان بهشت تکیه بزند.

نگذاریم احمدی‌نژادی دیگر تکرار شود

اعضای تازه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال بررسی نامزدهای این پست هستند. از هر سو نامی شنیده می شود. یکی از شهرداری محسن هاشمی سخن می گوید. دیگری دوست دارد مهرعلیزاده به خیابان بهشت برود. آن یکی جهانگیری را نامزد می کند. بعضی هم از نامزدی بیطرف مثل حجتی، کرباسیان و… دم می زنند.

نکته ای که در این میان جریان اصلاحات و اعضای شورای شهر باید به آن توجه کنند این معناست که آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از قالیباف به آینده اصلاح طلبان گره خورده هست. آنها باید فردی را گزینش کند که بتواند به خوبی پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دوران پسا قالیباف اداره کند.

اصلاح‌طلبان باید عالی ترین فرد خود چه از داخل شورا و چه از خارج شورا را جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش کنند. 

مردم پسرفت پایتخت کشور عزیزمان ایران را نمی پذیرند. شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید کسی را به عنوان شهردار گزینش کند که نگاهی توسعه گرا و رو به جلو داشته باشد. شهرداری که تصور نکند از پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند به کشور برسد. شهردار آینده باید تمام فکر و ذکرش ساختن پایتخت کشور عزیزمان ایران به خاص حل مسئله ترافیک باشد.

اصلاح طلبان نباید فراموش کنند که عملکرد آنها در شورای شهر اول باعث تنفس تازه اصول گرایان در فضای سیاسی کشور شد. اختلاف آنها با شهرداران منتخب خود یعنی الویری و ملک مدنی باعث شد جلسات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تبدیل به سوژه مهم رسانه ها شود.

داستان جدل شورای شهری ها و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره شورای شهر اول هر روز پردامنه تر می شد تا اینکه در سال ٨١ و در روزهای سه سالگی شورای اول شهر تهران، جهت پیگیری به این جدل ها کمیته پیگیری به حل اختلافشان تشکیل شد و در نهایت هم رأی به انحلال شورا و برکناری شهردار و جمعی از مدیرانش داد. به این ترتیب، هم شورای شهری ها رفتند و هم شهردار و مدیرانش. بعد از برکناری شهردار، محمدحسین مقیمی به سرپرستی شهرداری رسید و چهار ماه هم این سمت را عهده دار بود تا اینکه شورای شهر دوم روی کار آمد و شهردار تازه را منصوب کرد.

نگذاریم احمدی‌نژادی دیگر تکرار شود

بعد از این دعواها مردم با صندوق ها رای قهر کردند و در انتخابات شورای شهر دوم مهدی چمران تنها با 190 هزار رای به عنوان نفر اول پایتخت کشور عزیزمان ایران به شورای شهر رفت. بعد از تشکیل شورای شهر دوم با رای پایین مردم، محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار گزینش شد تا تاریخ کشور عزیزمان ایران روزهای جدیدی را به خود ببیند.

با توجه به این تجربه، نباید اجازه داد پروسه گزینش شهردار و دوران مدیریت او درگیر سیاست شود. اصلاح طلبان باید عالی ترین فرد خود چه از داخل شورا و چه از خارج شورا را جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش کنند. موفقیت شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند برگ برنده اصلاحات در انتخابات های پیش رو باشد.

اصلاح‌طلبان باید عالی ترین فرد خود چه از داخل شورا و چه از خارج شورا را جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش کنند. 

در این میان باید گفت اگر قرار است شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از میان اعضای شورای شهر تازه گزینش شود، بهتر بود گزینه مورد نظر اصلا وارد انتخابات نمی شد و اجازه می داد فرد دیگری وارد صحنه مسابقه شود. ولی حالا اگر جریان اصلاحات فکر می کند فردی مانند محسن هاشمی می تواند پایتخت کشور عزیزمان ایران را به سر منزل مقصود خود برساند اجازه بدهند او شهردار شود چون از دست دادن یک کرسی بهتر از دست دادن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

با یک همفکری می توان از ماجرای انتخابات شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به سلامت و با موفقیت عبور کرد.

نگذاریم احمدی‌نژادی دیگر تکرار شود

اخبار سیاسی – عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اصلاح طلب | شورای شهر | اصلاح طلبان | انتخابات شورای شهر | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs