پدر اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه

پدر: اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز بازار خودرو تولید چند سواری متوقف شد

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید چند سواری متوقف شد

تولید چند سواری متوقف شد

عبارات مهم : سواری

تیر ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید چند سواری متوقف شد

تولید VELA V۵ MT نیز متوقف شده است و از ۱۸ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تیر ماه امسال تولید ام وی ام ۱۱۰ اس نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از ۱۲۳۴ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام وی ام ۵۳۰ نیز متوقف شده است و از ۲۳۰ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تولید ام وی ام ۱۱۰ ۴CYI نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام وی ام ۳۱۵ نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از یک دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تولید چند سواری متوقف شد

در این مدت تولید آسا B۵۰ نیز متوقف شده است و از سه دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید لیفان ایکس ۵۰ نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲۱۹ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید گریت وال M۴ نیز متوقف شده است و از ۸۱ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

واژه های کلیدی: سواری | همراه | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs