پدر اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه

پدر: اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

ادامه موفقیت های حدادی با قهرمانی دوباره در آمریکا

«احسان حدادی» نایب قهرمان المپیک 2012 لندن  امروز (یکشنبه) در مسابقه های لس آنجلس با ثبت رکورد 66،20 متر قهرمان پرتاب دیسک این مسابقه های شد. ..

ادامه مطلب