پدر اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه

پدر: اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گرمایش قطب شمال عامل مهم کم کردن دما در اروپا

دمای هوای اروپا طی روزهای اخیر به شدت کم کردن یافته و کارشناسان معتقدند این روند نتیجه گرمایش در قطب شمال است.  گرمایش قطب شمال عامل مهم کم ..

ادامه مطلب

تاثیر بوی بدن مرد در کم کردن استرس همسر!

در تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان کانادایی مشخص شد، بوی بدن مردان عامل مهمی در کم کردن استرس شریک زندگی دارند. تاثیر بوی بدن مرد در کم کردن استر..

ادامه مطلب