پدر اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه

پدر: اجلاس ایران برگزاری وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاست خارجی

۳۵ ساختمان ویران شد, تصویرهای ، جولان مواد مذاب در هاوایی

فوران آتشفشان کیلاویا در هاوایی ۳۵ ساختمان را ویران کرده و صدها ساختمان دیگر را در خطر نابودی قرار داده است. جولان مواد مذاب در هاوایی؛ ۳..

ادامه مطلب

عجیب ترین نشانه‌های مادرزادی در دنیا

بعضی‌ها در هنگام تولد با نشانه متولد می‌شوند، ولی بعضی از این نشانه‌ها خیلی عجیب هستند.  عجیب ترین نشانه های مادرزادی در جهان عبا..

ادامه مطلب